Aanpak Phytophthora capsici in paprika

Beschrijving

Onderzoek naar acht maatregelen en middelen die voorkomen dat paprikaplanten aangetast raken na infectie met Phytophthora capsici.

Resultaten

Phytophthora capsici kan in de teelt van paprika voor een serieuze uitval van planten zorgen. Verspreiding van deze schimmel vindt plaats via wortels en water. In een kasproef is de effectiviteit van verschillende middelen tegen Phytophthora capsici getest. Hiertoe zijn planten kunstmatig besmet met een praktijkisolaat. Vier groene en vier chemische middelen zijn getest. De middelen zijn toegepast middels een aangietbehandeling op de steenwolblokken. De behandelingen met de middelen zijn vergeleken met de behandeling, waar wel Phytophthora is toegediend, maar geen middel. Twee chemische middelen lieten een duidelijke remming van de verspreiding zien. Zowel de verwelking van de plant als de aantasting van de wortels waren bijna volledig geremd in de planten, die naast de kunstmatig besmette planten stonden in de steenwolmatten.

Projectnummer 15145
Startdatum 08-06-15
Einddatum 01-07-16
Afgerond Ja
Budget €24.000
Uitvoerder Groen Agro Control
Document

Meer onderzoeken en projecten

CO2 uit houtstookinstallatie

Afgerond

Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst bij een houtstookinstallatie haalbaar is voor de glastuinbouw. Op een praktijkbedrijf wordt een bestaande...

Lees meer

Plantgezondheid Bloembollen

Afgerond

Als gevolg van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid  ziet de bloembollensector zich genoodzaakt om op...

Lees meer

Het Nieuwe Telen Lisianthus

Afgerond

Het doel is het uitwerken en toepassen van een teeltstrategie voor lisianthus waarbij minimaal 35% energie en 90% gewasbeschermingsmiddel bespaard...

Lees meer