Bouwstenen voor duurzame meeldauwbestrijding in de sierteelt

Beschrijving

Doelen:

  • Binnen een brede verdiepingssessie kennis uitwisselen interactief over gewassen en teeltsystemen heen met betrekking tot levenswijze en verspreiding van meeldauw in verschillende sierteeltgewassen en hoe aantasting  is te voorkomen.  
  • Opstellen van een strategisch stappenplan voor de aanpak van meeldauw passend binnen de PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. 
  • Verschillende producten toetsen die de plant ondersteunen in de weerbaarheid tegen meeldauw oa. op basis van geïnduceerde resistentie. 
  • Verschillende producten (chemische en niet-chemische) toetsen die meeldauw direct bestrijden op basis van contactwerking en combinaties testen met middelen die inwerken op de systemische weerstand. Daarbij zal ook aandacht zijn voor toedieningsschema?s en spuittechnieken.

 

Resultaten

Voor een duurzame beheersingsstrategie voor meeldauw zijn verschillende groene producten met een systemische of een contactwerking getest op hun bijdrage aan een weerbaar plantsysteem. Drie groene producten met een systemische werking waren in staat om de hormonale afweerreacties van planten tegen biotrofe organismen te verhogen. Bij het stapelen van producten blijkt dat deze producten goed zijn te combineren met groene contactmiddelen. Hiermee is het eerste proof-of-principle geleverd dat een jong plantsysteem met tactische inzet van groene producten volledig weerbaar is te maken tegen meeldauw. Vervolgonderzoek in meerdere teeltsystemen met langere teeltperioden zal moeten uitwijzen wat de invloed is op de ziekteontwikkeling over een langere termijn onder meer praktijkconforme condities. Bij de ontwikkeling van (vroegtijdige) indicatoren voor een weerbare plant is het duidelijk dat meerdere meetmethodes tegelijkertijd nodig zijn om de gevoeligheid van een plant aan te geven tijdens een bepaalde teeltfase, omdat de kieming en infectie van meerdere factoren uit het klimaat en in de plant afhankelijk is.

Projectnummer 14808
Startdatum 09-06-15
Einddatum 01-01-16
Afgerond Ja
Budget €190.000
Uitvoerder PPO Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten

Plantgezondheid Bloembollen

Afgerond

Als gevolg van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid  ziet de bloembollensector zich genoodzaakt om op...

Lees meer

Het Nieuwe Telen Lisianthus

Afgerond

Het doel is het uitwerken en toepassen van een teeltstrategie voor lisianthus waarbij minimaal 35% energie en 90% gewasbeschermingsmiddel bespaard...

Lees meer