Koepelproject Paddenstoelenweerbaarheid

Beschrijving

Dit koepelproject heeft tot doel de verkregen onderzoeksresultaten van afgelopen jaren te bundelen en in pilots op bedrijfsniveau uit te gaan rollen. Dit zou kunnen inhouden op bedrijfsschaal houden van onderzoeken binnen de teelt/ toepassing van middelen/ methode die de weerbaarheid van de paddenstoelen en het substraat vergroten. Daarnaast is er in dit koepelproject ook ruimte voor de uitrol van de opgedane kennis naar bedrijfsniveau. Daar waar mogelijk wordt getracht om bewustwording en kennisoverdracht binnen de telers te bevorderen.Om het koepelproject paddenstoelenweerbaarheid op een juiste manier te stroomlijnen en af te bakenen worden deelprojecten afgewogen n.a.v. drie stromen:

  • Substraat- en compostecologie
  • Teeltruimte, hygiëne en werkmethode
  • Vertaling laboratorium naar praktijkschaal

 

Resultaten

-

Projectnummer 15121
Startdatum 08-06-15
Einddatum 01-04-19
Afgerond Nee
Budget €72.818
Uitvoerder ZLTO paddenstoelenteelt

Meer onderzoeken en projecten

CO2 uit houtstookinstallatie

Afgerond

Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst bij een houtstookinstallatie haalbaar is voor de glastuinbouw. Op een praktijkbedrijf wordt een bestaande...

Lees meer

Plantgezondheid Bloembollen

Afgerond

Als gevolg van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid  ziet de bloembollensector zich genoodzaakt om op...

Lees meer

Het Nieuwe Telen Lisianthus

Afgerond

Het doel is het uitwerken en toepassen van een teeltstrategie voor lisianthus waarbij minimaal 35% energie en 90% gewasbeschermingsmiddel bespaard...

Lees meer