Leerstoel Fysiologie van de Bloembollen

Beschrijving

Fundamenteel onderzoek naar de fysiologische processen in bloembollen. Door een beter begrip daarvan ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bloeisturing, kwaliteitsverbetering en energiebesparing.

Resultaten

Van 2012 tot 2015 heeft fundamenteel onderzoek plaatsgevonden bij Wageningen Universiteit naar de fysiologie van bloembollen met nadruk op bloei en vermeerdering in tulp. Dit onderzoek heeft een goede basis gelegd voor een duurzame en efficiente veredeling en teelt van bolgewassen in Nederland. Er is inzicht verkregen hoe tulpen zullen reageren op een veranderend klimaat en een opwarmende aarde, en hoe een teler d.m.v. milieuvriendelijke maatregelen de bloei en aanleg van dochterbollen kan sturen. Nederland bezit op dit moment wereldwijd de koppositie in de teelt, veredeling, en handel van bloembollen. Om deze positie te behouden en om de sector te verduurzamen is goed fundamenteel onderzoek en translatie van deze kennis essentieel en zal dit structureel gefinancierd dienen te worden.

Projectnummer 14299
Startdatum 09-06-15
Einddatum 01-05-17
Afgerond Ja
Budget €490.000
Uitvoerder Wageningen UR Plantenfysiologie
Document

Meer onderzoeken en projecten

CO2-winning uit buitenlucht

Afgerond

Op dit moment is CO2 inkoop of CO2 uit rookgas van een aardgasgestookte ketel en WKK gangbaar. Daarnaast vindt recent op kleine schaal CO2-winning...

Lees meer