Nieuwe structuur, taken en verantwoordelijkheden LTO vakgroep Vollegrondsgroente

Beschrijving

Versterken van de sector vollegrondsgroente, zowel economisch als ook maatschappelijk. Het daartoe na opheffing van het Productschap Tuinbouw ontwikkelen van een (bestuurlijke) structuur met goede relatie tussen LTO vakgroep Vollegrondsgroente, gewasgroepen en de vollegrondsgroentetelers.

Resultaten

De LTO vakgroep vollegrondsgroenten heeft midden 2014 besloten een visie te gaan ontwikkelen, i.v.m. de veranderingen die plaats vinden binnen de sector en maatschappij. De eerste stap is geweest om met  de vakgroepbestuursleden te komen tot een éénduidige aanpak en zienswijze. Voor de visie vorming zijn ± 25 kwekers verspreid over Nederland en van verschillende gewassen geïnterviewd. De input vanuit deze interviews is met de vakgroep besproken ter toetsing. Hieruit bleek dat de vakgroep zich op een enkele kleine detail na, kon vinden in deze visie vorming. De belangrijkste rode draad is: "De verbinding tussen de vakgroep en de leden dient via de  gewasgroepen plaats te vinden, waarbij de gewasgroepen ondersteund worden door een LTO medewerker, voor de regie en het proces".Tijdens een bijeenkomst eind 2015 voor leden van de vollegrondsgroenten, werd deze rode draad door de leden als positief ervaren. Daarop is begin 2016 met inzet van deskundigheid van ZLTO een opzet gemaakt voor de structuur en werkwijze van de gewasgroepen en is besloten om te starten met 12 gewasgroepen. Tevens werd vastgesteld welke thema's minimaal aan de orde dienen te komen en hoe vaak per jaar. De werkwijze van de gewassengroepen dient éénduidig te zijn, zodat er een juiste informatiestroom kan plaats vinden, van zowel van de leden via de gewasgroepen naar de vakgroep toe als ook andersom. Binnenkort zal binnen LTO Nederland vollegrondsgroenten met de nieuwe werkwijze worden gestart.

Projectnummer 14765
Startdatum 09-06-15
Einddatum 01-04-16
Afgerond Ja
Budget €16.500
Uitvoerder Stichting Tuinbouw Proef- en selectiebedrijf

Meer onderzoeken en projecten

CO2-winning uit buitenlucht

Afgerond

Op dit moment is CO2 inkoop of CO2 uit rookgas van een aardgasgestookte ketel en WKK gangbaar. Daarnaast vindt recent op kleine schaal CO2-winning...

Lees meer