Plantgezondheid Bloembollen

Beschrijving

Als gevolg van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid  ziet de bloembollensector zich genoodzaakt om op basis van onderzoek en het ontwikkelen en stellen van duurzaamheidseisen (MPS, Milieukeur, MRL?s) een duurzaamheidssysteem te ontwikkelen.  Acties:

  • Het onderhouden en uitbouwen van een kennis- en (internationaal) relatienetwerk ten behoeve van kennisoverdracht richting bedrijfsleven en (buitenlandse)overheden en andere stakeholders, waarbij vertrouwen wordt opgebouwd in elkaars controlesystemen.
  • Het in overleg met de overheid opzetten en onderhouden van een robuuste praktische methodiek waarmee aan de dekkingen voldaan kan worden aan de fytosanitaire eisen van importerende landen.
  • Het ontwikkelen van een solide duurzaamheidssysteem waarmee tegemoet wordt gekomen aan de eisen die de markt en de maatschappij aan onze producten stelt.
  • Onderzoek naar alternatieve behandelingen en/of productieprocessen ten behoeve van kwaliteitsbehoud van bloembollen in de gehele keten en eisen van derde landen
  • Onderzoek naar alternatieve behandelingen en/of productieprocessen ten behoeve van het ontwikkelen van een duurzaamheidssysteem, alsmede voor een betere informatievoorziening naar de retailers, de consument en maatschappelijke organisaties.

 

Resultaten

 

Projectnummer 15102
Startdatum 08-06-15
Einddatum 01-01-17
Afgerond Ja
Budget €59.371
Uitvoerder Anthos
Document

Meer onderzoeken en projecten

CO2 uit houtstookinstallatie

Afgerond

Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst bij een houtstookinstallatie haalbaar is voor de glastuinbouw. Op een praktijkbedrijf wordt een bestaande...

Lees meer

Het Nieuwe Telen Lisianthus

Afgerond

Het doel is het uitwerken en toepassen van een teeltstrategie voor lisianthus waarbij minimaal 35% energie en 90% gewasbeschermingsmiddel bespaard...

Lees meer