Systeemaanpak vruchtrot voor gezonde vruchten in de keten

Beschrijving

Dit ketenproject beoogt nieuwe kennisontwikkeling over de impact van klimaat, voeding en substraat op natuurlijke afweerreacties van vruchtgroenten in relatie tot gevoeligheid voor vruchtinfecties via de bloem. Daarnaast wordt beoogd het ontwikkelen van nieuwe productkennis en procedés voor het verstevigen van natuurlijke afweerreacties voor een weerbaarder gewas. Dit omvat ook een onderzoek naar de effectiviteit van de preventieve inzet van bestuivers die biologische antagonisten overbrengen naar bloemen ter preventie van sporenkieming. Dit project is relevant voor verschillende schakels in de keten: plantenkwekers, telers en afzetorganisaties.

Resultaten

-

Projectnummer 15144
Startdatum 08-06-15
Einddatum 01-04-19
Afgerond Nee
Budget €80.000
Uitvoerder Wageningen UR Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

CO2 uit houtstookinstallatie

Afgerond

Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst bij een houtstookinstallatie haalbaar is voor de glastuinbouw. Op een praktijkbedrijf wordt een bestaande...

Lees meer

Plantgezondheid Bloembollen

Afgerond

Als gevolg van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van plantgezondheid  ziet de bloembollensector zich genoodzaakt om op...

Lees meer

Het Nieuwe Telen Lisianthus

Afgerond

Het doel is het uitwerken en toepassen van een teeltstrategie voor lisianthus waarbij minimaal 35% energie en 90% gewasbeschermingsmiddel bespaard...

Lees meer